Privacyverklaring

Erve Steiboer kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Erve Steiboer en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Erve Steiboer verstrekt.
De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contact en/of reserveringsformulier op de website van Erve Steiboer verwerkt:

1. Uw naam
2. Uw adresgegevens
3. Uw telefoonnummer
4. Uw e-mailadres

Waarom heeft Erve Steiboer deze gegevens nodig?

Erve Steiboer verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Erve Steiboer uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Erve Steiboer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden uw gegevens gedeeld?

Erve Steiboer verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek

Erve Steiboer gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
Erve Steiboer. Erve Steiboer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Erve Steiboer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Erve Steiboer maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Erve Steiboer verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.